Search the Community

Search Filters


 Search Filters

Content tagged 'Miraclebox Premium'

Found 1 result


Results

 1. Hej!
  Vore det inte fint att skapa en egen avdelning för Miraclebox Premium?
  Eftersom MB9 i mina ögon varit rätt "skakig" från början till dags dato vore det fint att läsa vidare diskussioner angående den nya MBP.
  Måhända kan någon lycklig? ägare av MBP dela med sig av sina erfarenheter.
  För min egen del kan det vara av intresse då kära fru anser att MB9 hör hemma på Må sopstation.
  VU+ eller MBP  det är frågan!
   
  /R